Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Ngụy biện để tiếp tục dự án bauxite

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/quibbling-to-cover-bauxite-projects-nn-05172013095811.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét