Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của TT Miến Điện, tưởng thưởng của cải cách

http://www.voatiengviet.com/content/chuyen-tham-toa-bach-oc-cua-tt-mien-dien-phan-thuong-cua-cai-to/1664911.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét