Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Bắc Triều Tiên phóng phi đạn thứ 6 trong 3 ngày

http://www.voatiengviet.com/content/bac-trieu-tien-phong-phi-dan-thu-sau-trong-ba-ngay/1664424.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét