Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Phạt cơ trưởng Vietnam Airlines cho Lý Nhã Kỳ lên buồng lái

http://dantri.com.vn/xa-hoi/phat-co-truong-vietnam-airlines-cho-ly-nha-ky-len-buong-lai-728878.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét