Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (bài 3): Bán đứng Cụ Phan Bội Châu

http://chauxuannguyen.org/2013/05/21/ban-cao-trang-toi-ac-cua-dang-csvn-va-ho-chi-minh-bai-3-ban-dung-cu-phan-boi-chau/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét