Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Trương Nghệ Mưu bị điều tra 'có bảy con'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2013/05/130510_zhang_yimou_investigated.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét