Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

'Việt Nam, ngôi sao sắp vụt tắt'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130510_vietnam_dimming_star.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét