Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Đại tá công an xin lỗi phát ngôn "phóng viên thiểu năng"

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201305/dai-ta-cong-an-xin-loi-phat-ngon-phong-vien-thieu-nang-2346892/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét