Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Hội nghị TW 7: Đồng thuận với Nghị quyết công tác dân vận

http://vov.vn/Chinh-tri/Hoi-nghi-TW-7-Dong-thuan-voi-Nghi-quyet-cong-tac-dan-van/261527.vov

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét