Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Những 'kỳ tích nhậu' khó tin của quan chức

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/120344/nhung--ky-tich-nhau--kho-tin-cua-quan-chuc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét