Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Ngân hàng Nhà nước: Can thiệp thị trường vàng là đúng luật!?

http://ttxva.org/ngan-hang-nha-nuoc-can-thiep-thi-truong-vang-la-dung-luat/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét