Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Thiện Nhân siết chặt tay tàu…

http://chauxuannguyen.org/2013/05/14/thien-nhan-siet-chat-tay-tau/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét