Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

in vui: Về những nội dung chính của Kỳ họp Quốc hội và về Nội gián “chôm” tin là Tư Sang Nham Hiểm ! (QH5)

http://chauxuannguyen.org/2013/05/14/tin-vui-ve-nhung-noi-dung-chinh-cua-ky-hop-quoc-hoi-va-ve-noi-gian-chom-tin-la-tu-sang-nham-hiem-qh5/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét