Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm ‘chém gió’

http://chauxuannguyen.org/2013/05/14/chu-tich-hdnd-tp-nguyen-thi-quyet-tam-chem-gio/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét