Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

VÌ SAO CHÍNH PHỦ NGA TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP SƠ SÀI ĐOÀN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG ?

http://chauxuannguyen.org/2013/05/14/vi-sao-chinh-phu-nga-to-chuc-don-tiep-so-sai-doan-thu-tuong-nguyen-tan-dung/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét