Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Gấp rút chẩn bệnh nợ xấu và cho thuốc

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/restructure-is-painful-surgery-nn-05152013141442.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét