Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Bỏ 200 lượng vàng mua áo len của Hồ Chủ tịch

http://vn.news.yahoo.com/b%E1%BB%8F-200-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-v%C3%A0ng-mua-%C3%A1o-len-c%E1%BB%A7a-055554449.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét