Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Lệnh truy nã nằm trong... ngăn kéo, người trốn lệnh thành công an

http://vn.news.yahoo.com/l%E1%BB%87nh-truy-n%C3%A3-n%E1%BA%B1m-trong-ng%C4%83n-k%C3%A9o-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-010048184.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét