Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Buộc hoàn tục 3 vị sư Khmer Krom vì có liên quan với nước ngòai?

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/defrock-3-kh-kr-monk-05172013133027.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét