Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

DB Mỹ đáp ứng lời kêu gọi của HT Thích Quảng Độ

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/us-repres-officials-respond-vener-t-q-do-yl-05172013171046.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét