Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Vô cùng hiếm, cô gái có tới 4 quả thận

http://vn.news.yahoo.com/v%C3%B4-cu-ng-hi%C3%AA-m-c%C3%B4-ga-co-050938281.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét