Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Phát hiện thiên thạch lớn lao vào mặt trăng

http://vn.news.yahoo.com/ph%C3%A1t-hi%E1%BB%87n-thi%C3%AAn-th%E1%BA%A1ch-l%E1%BB%9Bn-lao-v%C3%A0o-m%E1%BA%B7t-032552587.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét