Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Việt Nam tuyên án nặng 2 sinh viên chống Trung Quốc

http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-tuyen-an-nang-hai-sinh-vien-chong-trung-quoc/1662285.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét