Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Hội nghề cá VN lên tiếng phản đối hành động sai trái của TQ

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-fs-ass-ch-do-wron-05162013085628.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét