Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Trưởng ban tài chính xã bị hành hung ngay tại trụ sở vì… nợ

http://dantri.com.vn/phap-luat/truong-ban-tai-chinh-xa-bi-hanh-hung-ngay-tai-tru-so-vi-no-731183.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét