Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Hàng chục mét dải phân cách bẹp dúm dưới bánh xe container

http://tuoitre.vn/Ban-doc/548585/hang-chuc-met-dai-phan-cach-bep-dum-duoi-banh-xe-container.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét