Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Thím Doan: Tôi thấy nguy cơ lắm rồi các đồng chí ạ

http://chauxuannguyen.org/2013/05/15/thim-doan-toi-thay-nguy-co-lam-roi-cac-dong-chi-a/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét