Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Một Thủ Tướng bỏ quá nhiều thời gian bảo vệ tai tiếng tham nhũng hơn là lo cho nền Kinh Tế suy sụp không tránh khỏi:Thủ tướng: Thông tin xấu về lãnh đạo nhà nước không đúng sự thật

http://chauxuannguyen.org/2013/05/15/cxn_121112_1996_mot-thu-tuong-bo-qua-nhieu-thoi-gian-bao-ve-tai-tieng-tham-nhung-hon-la-lo-cho-nen-kinh-te-suy-sup-khong-tranh-khoithu-tuong-thong-tin-xau-ve-lanh-dao-nha-nuoc-khong-dung-su-that-2/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét