Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Lý Nhã Kỳ được cơ trưởng mời lên buồng lái

http://vn.news.yahoo.com/l%C3%BD-nh%C3%A3-k%E1%BB%B3-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-c%C6%A1-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-m%E1%BB%9Di-l%C3%AAn-bu%E1%BB%93ng-l%C3%A1i-105251376.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét