Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Điều chưa biết về những người chết vì thủy điện Sơn La

http://vn.news.yahoo.com/%C4%91i%E1%BB%81u-ch%C6%B0a-bi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BA%BFt-v%C3%AC-001306067.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét