Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Ai đứng sau vụ ép hoàn tục một vị sư Khmer Krom?

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/st-police-order-kkrom-monk-qv-07312012132450.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét