Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Vụ nhân viên y tế ăn bớt vắc xin: Giám đốc trung tâm nhận trách nhiệm

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130509/vu-nhan-vien-y-te-an-bot-vac-xin-giam-doc-trung-tam-nhan-trach-nhiem.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét