Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Việt – Trung đạt được sự nhất trí trong giải quyết tranh chấp Biển Đông

http://ttxva.org/viet-trung-dat-duoc-su-nhat-tri-trong-giai-quyet-tranh-chap-bien-dong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét