Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Việt Nam bị tố giác trước tòa án xử Khmer Ðỏ ở Phnom Penh

http://www.voatiengviet.com/content/viet-nam-bi-to-giac-truoc-toa-an-xu-khmer-do-o-phnom-penh/1657995.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét