Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”!

http://ttxva.org/truong-tan-sang-hay-nho-anh-la-con-nha-luat/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét