Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Trung Quốc lập “thôn Mỹ Tế” đưa dân ra sống trái phép ở Đá Vành Khăn (Trường Sa)

http://chauxuannguyen.org/2013/05/12/trung-quoc-lap-thon-my-te-dua-dan-ra-song-trai-phep-o-da-vanh-khan-truong-sa/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét