Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

'Thắng lợi của nhóm lợi ích'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/05/130511_nguyenvandai_hoinghi7.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét