Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Sẽ cấm xe máy vào khu lõi trung tâm TP.HCM

http://tuoitre.vn/Ban-doc/547546/se-cam-xe-may-vao-khu-loi-trung-tam-tp-hcm.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét