Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Tổng Kiểm toán Nhà Nước Đinh Tiến Dũng

http://ttxva.org/quoc-hoi-se-mien-nhiem-bo-truong-tai-chinh-vuong-dinh-hue/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét