Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Phố Wall nghiêng ngả khi “gà nhà” lấy cắp dữ liệu Bloomberg

http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/547943/Pho-Wall-nghieng-nga-khi%C2%A0%E2%80%9Cga-nha%E2%80%9D-lay-cap-du-lieu-Bloomberg.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét