Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Ông Nông Quốc Tuấn vào Ủy ban chống AIDS

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130511_nongquoctuan_new_role.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét