Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Ông Đặng Thành Tâm là “tiêu biểu” sở hữu chéo ngân hàng

http://ttxva.org/ong-dang-thanh-tam-la-tieu-bieu-so-huu-cheo-ngan-hang/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét