Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

'Nửa số thất nghiệp ở VN là thanh niên'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/05/130510_viet_youth_unemployment.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét