Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Nhóm gián điệp mạng Blog Kami bị chính BBC vạch mặt!

http://chauxuannguyen.org/2013/05/17/nhom-gian-diep-mang-blog-kami-bi-chinh-bbc-vach-mat/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét