Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

NHNN đã lời 1.800 tỷ từ chênh lệch giá vàng

http://chauxuannguyen.org/2013/05/09/nhnn-da-loi-1-800-ty-tu-chenh-lech-gia-vang/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét