Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

'Nhân dân muốn Đảng thay nhân sự'

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/05/130503_blogger_phamvietdao.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét