Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Nguyễn Phú Trọng: Ông có biết Phương Uyên và Nguyên Kha là ai không?

http://chauxuannguyen.org/2013/05/18/nguyen-phu-trong-ong-co-biet-phuong-uyen-va-nguyen-kha-la-ai-khong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét