Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Nguyễn Bá Thanh bị Gs Tương Lai tố: Theo luận điểm dân chủ thì có khi mất nước, mất đảng! Đi với Trung Quốc vì chung ý thức hệ!

http://ttxva.org/nguyen-ba-thanh-bi-to/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét