Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Mặt trời sắp biến thành vòng lửa

http://vn.news.yahoo.com/m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-s%E1%BA%AFp-bi%E1%BA%BFn-th%C3%A0nh-v%C3%B2ng-l%E1%BB%ADa-153053573.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét