Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Mất chức vì làm nhục quốc thể

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130511/mat-chuc-vi-lam-nhuc-quoc-the.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét